تاريخچه

 

صنايع آبكاري فرهادپور از سال 1361 به مديريت جناب آقاي محمود فرهادپور شروع به كار كرد .

 با عنايت پروردگار از آن تاريخ تاكنون اين كارخانه موفقيتهاي زيادي داشته است . قبل از افتتاح اين واحد ايشان از سال 1337در كارخانه عالي نسب مشغول به كار در واحد آبكاري آن شركت بوده اند كه با گذشت زمان كوتاهي بعنوان سرپرست واحد آبكاري آن شركت انتخاب شدند كه نهايتاً در سال 1361 صنايع آبكاري فرهادپور را كه در غرب تهران بود تاسيس نمودند . به دلايل زيست محيطي اين واحد در سال 1382 به شهرك صنعتي علي آباد منتقل گرديد و ايشان با بيش از 51 سال سابقه در خدمت صنعتگران ايران اسلامي هستند .