•  آبكاري گالوانيزه سيانوري:

انجام آبكاري گالوانيزه سيانوري بر روي فلزات آهن ،مس ، برنج و غيره تا طول 6 متر .

با نشاندن يك لايه روي به ضخامت 5 تا 30 ميكرون بر روي قطعه باعث جلو گيري از زنگ زدگي و فرسايش قطعه مي گردد .

  • كروماته آبی:

بعد از انجام آبكاری گالوانیزه قطعه را درون محلول كروماته آبی غوطه ور می كنند تا ضمن ایجاد رنگ آبی و شفافی كه به وجود می آید مقاومت آنرا نیز در برابر فرسایش بالا برده تا حدی كه در تست سالت اسپری از50 الی 90 ساعت مقاوم است .

  • كروماته زرد :

بعد از انجام آبكاری گالوانیزه قطعه را درون محلول كروماته زرد غوطه ور می كنند تا ضمن ایجاد رنگ زرد هفت رنگ ( قوس و قزح) مقاومت آنرا نیز در برابر فرسایش بالا برده تا حدی كه در تست سالت اسپری از200 الی 250 ساعت مقاوم است .

  • كروماته سبز:

بعد از انجام آبكاری گالوانیزه قطعه را درون محلول كروماته سبز غوطه ور می كنند تا ضمن ایجاد رنگ سبز زیتونی مقاومت آنرا نیز در برابر فرسایش بالا برده تا حدی كه در تست سالت اسپری از300 الی 400 ساعت مقاوم است .

  • كروماته مشكی :

بعد از انجام آبكاری گالوانیزه قطعه را درون محلول كروماته مشكی غوطه ور می كنند تا ضمن ایجاد رنگ مشكی مقاومت آنرا نیز در برابر فرسایش بالا برده تا حدی كه در تست سالت اسپری از400 الی 500 ساعت مقاوم است .

  • جوابگویی در تست سالت اسپری حتی بیش از زمان معمول آن .
  • میكرون بالا طبق نظر پیمانكاران محترم از 5 تا 30 میكرون .
  • تحویل سریع محموله به دلیل داشتن 70 متر طولی وان آبكاری و 10 دستگاه بارل .
  • آمادگی انجام سایر انواع آبكاری ( كروم – مس – پلاستیك و غیره ).
  • راه اندازی و مشاوره در انواع آبكاری .

 

 كیفیت اعتبار ماست